Gedagtes 2015

  • Print

Januarie -Week 3 - Die Bybel is Waar 1

Januarie -Week 4 - Die Bybel is Waar 2

 

Februarie - Week 1 - Manifestasie van Bekering

Februarie - Week 2 - Die Doop - In watter Naam?

Februarie - Week 3 - Die Doop beteken?

Februarie - Week 4 - Doping in die Heilige Gees 1

 

Maart - Week 1 - Doping in die Heilige Gees 2

Maart - Week 2 - Doping in die Heilige Gees 3

Maart - Week 3 - Gawes van die Heilige Gees (Inleiding)

Maart - Week 4 - Gawes van die Heilige Gees ( 'n Woord van Kennis)

Maart - Week 5 - Gawes van die Heilige Gees ('n woord van Wysheid)

 

April - Week 1 - Gawes van die Heilige Gees (Onderskeiding van geeste 1)

April - Week 2 - Gawes van die Heilige Gees (Onderskeiding van geeste 2)

April - Week 3 - Gawes van die Heilige Gees (Spreek in Tale)

April - Week 4 - Gawes van die Heilige Gees (Uitleg van Tale)

 

Mei - Week 1 - Gawes van die Heilige Gees (Die gawe van Profesie)

Mei - Week 2 - Gawes van die Heilige Gees (Die gawe van Geloof)

Mei - Week 3 - Gawes van die Heilige Gees ( Genadegawes van Genesing)

Mei - Week 4 - Gawes van die Heilige Gees ( Die Werking van Kragte)

 

Junie- Week 1 - Vrug van die Heilige Gees (Inleiding 1)

Junie- Week 2 - Vrug van die Heilige Gees (Inleiding 2)

Junie- Week 3 - Vrug van die Heilige Gees (Liefde)

Junie- Week 4 - Vrug van die Heilige Gees (Blydskap)

 

Julie- Week 1 - Vrug van die Heilige Gees (Vrede)

Julie- Week 2 - Vrug van die Heilige Gees (Lankmoedigheid)

Julie- Week 3 - Vrug van die Heilige Gees (Vriendelikheid)

Julie- Week 4 - Vrug van die Heilige Gees (Goedheid)

Julie- Week 5 - Vrug van die Heilige Gees (Getrouheid)

 

Augustus- Week 1 - Vrug van die Heilige Gees (Sagmoedigheid)

Augustus- Week 2 - Vrug van die Heilige Gees (Selfbeheersing)

Augustus- Week 3 - Vrug van die Heilige Gees (Afsluiting)

Augustus- Week 4 - Bedieningsgawes (Inleiding)

 

September- Week 1- Bediendingsgawes (Apostel)

September- Week 2 - Bedieningsgawes (Profeet)

September- Week 3- Bedieningsgawes ( Evangelis)

September- Week 4- Bedieningsgawes (Herder)

 

Oktober- Week 1 - Hoe om die wil van God te ken

Oktober- Week 2 - Die krag van die dwaling (1)

Oktober- Week 3 - Die krag van die dwaling (2)

Oktober- Week 4 - Die krag van die dwaling (3)

 

November- Week 1 - Die krag van die dwaling (4)

November- Week 2 - Deur lyding na Volmaaktheid (1)

November- Week 3 - Deur lyding na Volmaaktheid (2)

November- Week 4 - Deur lyding na Volmaaktheid (3)